نمایش 1–36 از 58 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

Spigot 106 Gold ring

تماس بگیرید
1.طول پیپ:       162mm
2.ارتفاع کاسه :     49mm
3.قطر بزرگ:         38mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     162mm
 2. ارتفاع کاسه :   49mm
 3. قطر بزرگ:        38mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Dublin sand 2017-03

2,100,000 تومان
1.طول پیپ:       126mm
2.ارتفاع کاسه :     39mm
3.قطر بزرگ:         40mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     31mm
 1. طول پیپ :     126mm
 2. ارتفاع کاسه :   39mm
 3. قطر بزرگ:        40mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    31mm

Dublin rustic 2017-B10

2,100,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

Killarney B11

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       145mm
2.ارتفاع کاسه :     47mm
3.قطر بزرگ:
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     30mm
 1. طول پیپ :     145mm
 2. ارتفاع کاسه :   47mm
 3. قطر بزرگ:        
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    30mm

Patrick day 2018-106

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       162mm
2.ارتفاع کاسه :     49mm
3.قطر بزرگ:         38mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     162mm
 2. ارتفاع کاسه :   49mm
 3. قطر بزرگ:        38mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Patrick day 2018-03

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       126mm
2.ارتفاع کاسه :     39mm
3.قطر بزرگ:         40mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     31mm
 1. طول پیپ :     126mm
 2. ارتفاع کاسه :   39mm
 3. قطر بزرگ:        40mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    31mm

Patrick day 2018-606

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       149mm
2.ارتفاع کاسه :     40mm
3.قطر بزرگ:         40mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     149mm
 2. ارتفاع کاسه :   40mm
 3. قطر بزرگ:        40mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

Patrick day 2018-408

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       159mm
2.ارتفاع کاسه :     43mm
3.قطر بزرگ:         45mm
4.قطر کوچک:       22mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     159mm
 2. ارتفاع کاسه :   43mm
 3. قطر بزرگ:        45mm
 4. قطر کوچک:      22mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

Patrick day 2018-338

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       121mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         32mm
4.قطر کوچک:       17mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     121mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        32mm
 4. قطر کوچک:      17mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

Jekyll & Hyde 106

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       162mm
2.ارتفاع کاسه :     49mm
3.قطر بزرگ:         38mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     162mm
 2. ارتفاع کاسه :   49mm
 3. قطر بزرگ:        38mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Cara black B11

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       145mm
2.ارتفاع کاسه :     47mm
3.قطر بزرگ:
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     30mm
 1. طول پیپ :     145mm
 2. ارتفاع کاسه :   47mm
 3. قطر بزرگ:        
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    30mm

Cara black B10

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm